Chính sách bảo mật

Xin lưu ý rằng trang này đã được dịch bằng máy dịch và có thể có những điểm không chính xác. Phiên bản ngôn ngữ gốc phải được coi là nguồn chính và có thẩm quyền.

Mục lục

Các quy định chung

Chính sách quyền riêng tư này quản lý việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin (sau đây gọi là Thông tin) và mọi dữ liệu (sau đây gọi là Dữ liệu) có được thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi có sẵn tại audio-extractor.net (sau đây gọi là Trang web) và mọi dịch vụ có sẵn trên Trang web ( sau đây gọi là: Dịch vụ). Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cung cấp Thông tin hoặc Dữ liệu có sẵn cho bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng Thông tin và Dữ liệu được thu thập cho các mục đích nội bộ của mình và khi cần thiết theo tính chất của Dịch vụ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ lệnh của tòa án và yêu cầu của chính phủ, đồng thời cung cấp Thông tin hoặc một phần thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truy cập Thông tin bất cứ khi nào chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng luật pháp yêu cầu như vậy, chẳng hạn như để tuân thủ một vụ kiện tụng hoặc việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc nếu Mặt khác, chúng tôi cho rằng cần phải làm như vậy để duy trì dịch vụ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Thông tin về người dùng được chia thành Thông tin nhận dạng cá nhân và Thông tin không nhận dạng cá nhân tùy thuộc vào việc Thông tin có thể xác định người dùng là một người cụ thể hay không.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phiên bản hiện tại của Chính sách quyền riêng tư có sẵn trên Trang web, cho biết ngày có hiệu lực. Bạn được khuyến khích kiểm tra định kỳ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bằng lòng

Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý xử lý Thông tin và Dữ liệu của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Các dịch vụ này dành cho đối tượng chung và không nhắm đến trẻ em.

Thông tin cá nhân

Không cần đăng ký để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, địa chỉ IP của bạn hoặc bất kỳ Thông tin nào khác mà riêng lẻ hoặc liên quan đến dữ liệu khác có thể được sử dụng để nhận dạng bạn.

Nếu bạn gửi e-mail đến địa chỉ e-mail của chúng tôi được chỉ định trên Trang web, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về thông tin liên lạc đó và mọi câu hỏi, khiếu nại hoặc lời khen của bạn cũng như phản hồi nếu có. Bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của bạn để cung cấp phản hồi, nếu có. Chúng tôi không lưu trữ địa chỉ email của bạn cũng như không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi nỗ lực duy trì sự bảo mật vật lý, thủ tục và kỹ thuật phù hợp đối với thông tin được thu thập để ngăn chặn mọi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân cũng áp dụng cho việc xử lý hoặc tiêu hủy thông tin cá nhân của chúng tôi. Trang web của chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để cung cấp thêm tính bảo mật cho thông tin của bạn.

Thông tin và dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông tin và Dữ liệu phi nhận dạng cá nhân khi cần thiết theo bản chất của Dịch vụ. Bạn có thể tự tải Dữ liệu lên hoặc sử dụng Nhà cung cấp đám mây (Google Drive hoặc Dropbox) để tải Dữ liệu của mình lên từ bộ lưu trữ đám mây.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin và Dữ liệu đó cho mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ được yêu cầu và để cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không giám sát hoặc truy cập Dữ liệu do bạn cung cấp. Việc xử lý Thông tin và Dữ liệu hoàn toàn tự động mà không có bất kỳ sự tương tác hay giám sát nào của con người.

Nếu bạn chọn tải lên Dữ liệu của mình thông qua Nhà cung cấp đám mây, bạn sẽ cấp cho chúng tôi quyền truy cập và xem, tải xuống và tương tác với Dữ liệu đó. Chúng tôi chỉ tương tác với Dữ liệu theo cách thực sự cần thiết theo tính chất của Dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi không truy cập, thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ bất kỳ Dữ liệu hoặc Thông tin nào không cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ được yêu cầu.

Mọi Dữ liệu mà bạn cung cấp cho mục đích sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết và sẽ tự động bị xóa không muộn hơn mười hai (12) giờ kể từ thời điểm bạn hoàn tất việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bánh quy

Cookie giúp chúng tôi tối ưu hóa và cải thiện trải nghiệm người dùng trên Trang web bằng cách giúp chúng tôi cung cấp các chức năng quan trọng. Các cookie chúng tôi sử dụng có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi liên tục cập nhật và cải thiện Trang web của mình.

Các ứng dụng của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng, chẳng hạn như Dropbox, Google Drive, Google Analytics, Google DoubleClick và Google Adsense sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi để giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc xác định các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên tùy chọn của bạn. Để từ chối sử dụng cookie của Google, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google. Nếu bạn hoàn toàn không muốn sử dụng cookie, chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình cho phù hợp. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện điều đó, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn để tìm hiểu mọi thứ về nó hoặc truy cập cookiesandyou.com.

Sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Dịch vụ của mình, phân tích việc sử dụng Trang web và Dịch vụ, để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, tối ưu hóa nội dung, cung cấp hỗ trợ và phân phối quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Việc xử lý Thông tin và Dữ liệu được tự động hóa và thực hiện mà không có bất kỳ sự giám sát hoặc can thiệp nào của con người.

Thông tin của bạn được xử lý và xử lý theo luật hiện hành và với sự đồng ý thêm của bạn khi cần thiết.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể sử dụng thông tin của bạn để đặt quảng cáo và thông báo. Chúng tôi không khuyến khích, hỗ trợ hoặc xác nhận bất kỳ quảng cáo nào được đặt trên Trang web. Chúng tôi đã cung cấp cho bạn danh sách đầy đủ các dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi đang sử dụng để giúp bạn hiểu cách xử lý thông tin của mình và bạn nên truy cập các chính sách bảo mật tương ứng của họ để thực hiện quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình .

Xóa dữ liệu

Để gửi yêu cầu xóa dữ liệu dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@123apps.com. Vui lòng bao gồm càng nhiều thông tin càng tốt về dữ liệu bạn muốn xóa.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và cách xử lý thông tin hoặc bạn muốn truy cập, sửa đổi hoặc cập nhật thông tin của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@123apps.com.